شرایط و ضوابط عید پاک Eggstra

شرایط و ضوابط:

 • این ارتقاء تنها به دارندگان حساب معتبر ساله موجود است 18 یا بیشتر.
 • این ارتقاء از بین پنجشنبه مارس 24 فعال خواهد شد 00:00 تا روز چهارشنبه مارس 30 23:59. (GMT)
 • به منظور واجد شرایط برای این ارتقاء, بازیکنان باید یک حداقل سپرده از £ 10 در طول دوره های تبلیغاتی ساخته شده اند
 • فقط یک جایزه در روز برای هر بازیکن می توان بازخرید.
 • بازیکنان یک دریافت 50% جایزه سپرده در اولین سرمایه گذاری خود را هر روز ساخته شده در داخل دوره های تبلیغاتی. حداکثر امتیاز در هر روز در است:
 • پنجشنبه مارس 24 – گرفتن 50% تا £ 100
 • 25 جمعه مارس – گرفتن 50% تا 200 £
 • دوشنبه مارس 28 – گرفتن 50% تا £ 300
 • سه مارس 29 – گرفتن 50% تا £ 400
 • چهارشنبه مارس 30 – گرفتن 50% تا £ 500
 • حداکثر امتیاز در کل برای تمام دوره های تبلیغاتی 1500 £ است
 • اعطای جوایز می تواند را به 72 ساعت ها, پس از اتمام صعود به به حساب شما می شود.
 • استاندارد مورد نیاز پاداش شرط از 30X مقدار پاداش قبل از پاداش اعمال و یا هر بردن مربوطه را می توان خارج
 • حداکثر مقدار تبدیل از وجوه پاداش خواهد شد در 4X مقدار پاداش اهدا پوش. بودجه پاداش به طور خودکار تبدیل یک بار شرط کامل است
 • بودجه پاداش به دست آورده از این ارتقاء, تنها می تواند مورد استفاده برای بازی در بازی حافظه ما.
 • برداشت سرمایه قبل از شرط کامل است تمام پاداش و هر برنده این مربوط به حساب کاربری از درجه اعتبار ساقط.
 • هنگامی که اعتبار جایزه خود را برای معتبر باقی مانده است 28 روزها. باید الزامات شرط در این دوره شما کامل نیست, بودجه پاداش باقی مانده خواهد شد از حساب شما حذف.
 • بازیکنان یادآوری می شود که تنها یک جایزه می تواند در هر زمان فعال شود, لطفا به “حساب من” بخش برای مشاهده کل صف جایزه خود را
 • مدیریت حق لغو و, فسخ یا تغییر هر رقابت و یا ارتقاء (یا قوانین آن) در هر زمان و بدون اطلاع قبلی.
 • استاندارد اصطلاحات & شرایط درخواست.
 • تصمیم مدیریت نهایی در تمام موارد است.