Tèm ak Kondisyon yo nan Drop Lajan Kach

1. Senk prim nan £ 50 y ap mete nan kont yo genyen nan 12 midi Jedi 18th mwa Out 2016 (GMT) epi yo pral make kòmansman an nan kado a.

2. dwe Lajan Kach dwe reklame nan 12pm mitan jounen nan Jedi 25th mwa Out 2016 (GMT) pa mete yon parye ak tout oswa kèk nan kredi a.

3. Si pa 12pm mitan jounen, kont yo bay pa gen parye sou yon jwèt sou entènèt, nou gen dwa fè retire ak re-prim pwi a.

4. prim yo ap senk lo nan £ 50 epi yo pral retire a midi Jedi 25th mwa Out 2016 si yo pa te deklare ke.

5. Prize bay nan kredi lajan kach.

6. Pwomosyon nan pral sispann a midi nan Jedi 25th mwa Out 2016.

7. Pou kalifye pou antre dwe jwè a fin louvri sesyon an kont yo depi yo te 1ye mas 2016.

8. Nou rezève dwa a kenbe nenpòt peman pou chanje klas si li kwè ke pwomosyon nan te maltrete ak / oswa kote kondisyon ki nan òf la yo pa rive vre.

9.Regleman Creole ak Kondisyon aplike.

10.Jesyon rezève dwa a anile, mete fen nan oswa chanje nenpòt konpetisyon oswa pwomosyon (oswa règleman yo ladan l ') a nenpòt ki lè ak san yo pa notifikasyon anvan.

11.Jesyon desizyon se yon desizyon final nan tout ka.