ហ្គេមថ្មី

ទទួលបានរង្វាន់ 5 £

កីឡាករថ្មីប៉ុណ្ណោះ,ការបម្លែងអតិបរមា£ 20, តែនៅលើ Shamrock N វិល, អស្ចារ្យម៉ាយ៉ាន & ស្វស្ករគ្រាប់ , 100x ការភ្នាល់, req សុពលភាពផ្ញើសារជាអក្សរ,ពុំត្រូវការប្រាក់បញ្ញើ. ក្រុមហ៊ុន T និង C របស់ អនុវត្ត.