പുതിയ കളിക്കാർ മാത്രം. മിനിമം നിക്ഷേപം £ 10 എല്ലാം 3 സ്വാഗതം ഓഫറുകൾ. 500 £ പരമാവധി ബോണസ്. സ്ലോട്ട് ഗെയിമുകൾ മാത്രം. 30X wagering ആവശ്യകത എന്നിവ ടി സി ന്റെ അപേക്ഷിക്കുക.

ചൂതാട്ടകേന്ദം

£ 5 സൗജന്യമായി ബോണസ് ലഭിക്കും

പുതിയ കളിക്കാർ മാത്രം,മാക്സ് പരിവർത്തനം £ 20, Shamrock എൻ റോൾ ന് മാത്രം, മായൻ അത്ഭുതങ്ങളും & കാൻഡി സ്വാപ്പ് , 100X വഗെരിന്ഗ്, എസ്എംഎസ് മൂല്യനിർണ്ണയ req,മുൻകൂർ ആവശ്യമാണ്. ടി സി ന്റെ അപേക്ഷിക്കുക