Нөхцөл, Мягмар гариг, тоглолтын нөхцөл

1. Энэ нь дэмжих насны зөв данс эзэмшигчдийн зөвхөн боломжтой 18 ба түүнээс дээш.

2. Энэ нь дэмжих хооронд идэвхтэй байх болно 00:01 болон 23:59 2-р, 9-р, 16-р, 23-р ба 30 August 2016 (GMT).

3. шагнал авах эрхтэй байхын тулд, тоглогчид хадгалуулж, 10 £ доод тал нь бооцоо тавих, ямар ч оролт тоглолт дээр тоглох ёстой.

4. нь урамшуулал 25% 100 £ дээд тал нь таны эхний орд хүртэл нь тоглогчийн дансанд нэмж болно.

5. Энэ сурталчилгаа нь зөвхөн сурталчилгааны хугацаанд өдөр бүр таны анхны орд дээр хүчин төгөлдөр байх болно.

6. Тоглогчид дэмжих хугацаанд нэг удаа бэлтгэх эрхтэй.

7. Шагналт зээл дотор таны дансанд хийж болно 3 дэмжих эцэс ажлын өдөр.

8. 30x стандарт wagering шаардлага урамшууллын хэмжээ урамшуулал өмнө хэрэглэх эсвэл ямар нэгэн харгалзах хожил авах боломжтой. урамшуулал унтраах ялалт 4x урамшууллын хэмжээг хязгаарлана байна

9. Энэ дэмжих олсон шагнал сангууд зөвхөн бидний оролт тоглоом дээр тоглох ашиглаж болно.

10. wagering өмнө сангийн хүчингүй дансанд бүх урамшуулал, эдгээр хамаарах ямар ч ялалт хүчингүй болно дууссан байна.

11. Бодит Мөнгө тоглолтонд хийсэн цорын ганц wagers wagering шаардлагын талаар хувь нэмрээ оруулна.
Чөлөөт тоглоом тоглох хийсэн Wagers wagering шаардлагыг рүү тоолж байх болно.

12. Нэгэнт таны урамшуулал хүчин төгөлдөр хэвээр байна дансны кредитэд 28 хоног. Та дуусгах байх ёстой энэ хугацаанд wagering хайсан, Үлдсэн урамшуулал сан таны дансанд хасаж болно.

13. Тоглогчид зөвхөн нэг урамшуулал аль нэг үед идэвхтэй байх болно гэдгийг сануулж байна.

14. Стандарт нөхцөл, болзол хэрэглэнэ.

15. Удирдлагын хүчингүй болгох эрхтэй, цуцлах эсвэл ямар нэгэн өрсөлдөөн, эсвэл сурталчилгаа өөрчлөх (эсвэл түүний дүрэм) ямар ч үед болон урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр.

16. Удирдлагын шийдвэр бүх тохиолдолд эцсийн байна.