కొత్త ఆటగాళ్లు మాత్రమే. కనీస డిపాజిట్ £ 10 అన్ని 3 స్వాగత ఆఫర్లు. మాక్స్ బోనస్ £ 500. స్లాట్ గేమ్స్ మాత్రమే. 30x wagering అవసరం మరియు T యొక్క మరియు C యొక్క దరఖాస్తు.

కొత్త గేమ్స్

£ 5 ఉచిత బోనస్గా

న్యూ క్రీడాకారులు మాత్రమే,మాక్స్ మార్పిడి £ 20, మాత్రమే Shamrock ఎన్ రోల్ లో, మాయన్ అద్భుత & కాండీ మార్పిడి , 100x wagering, SMS ధ్రువీకరణ req,డిపాజిట్ అవసరం. T యొక్క మరియు C యొక్క దరఖాస్తు.