Terms and Conditions of Big Match

[supsystic-price-table id=8]

1.此推广只适用于有效账户持有人年龄 18 或者多啲.

2.This bonus will be active 27th October – 2nd 11月 2016 GMT.

3.Deposit up to £1,000 to get a 25% deposit bonus match up to £250 in Bonus credit Or deposit anything over £1,000 and get 10% match up to £250 in cash prize.

4.Bonus credits will be made to your account within 3 working days of the end of the promotion.

5.Standard wagering requirements of 30x the bonus amount apply before the bonus or any corresponding winnings can be withdrawn.

6.本次促销所获得嘅奖金, can only be used to play on our slot games.

喺投注资金完全撤离将所有嘅奖金,啲奖金账户无效归因.

7.从奖基金嘅最大转换量将超过4倍嘅奖金额度授予. 奖基金将自动完成一次赌.

8.得投注喺真系钱游戏将有助于投注嘅要求. 赌注喺免费游戏唔会计入投注嘅要求.

9.一旦贷记,你嘅奖金仍然有效。 28 日. 你唔应该喺呢个时期完成投注要求, 剩余嘅奖金基金将畀删除喺你嘅账户.

10.玩家提醒,净系得个奖金喺任何一个钟可以系积极嘅.

11.Standard Terms and Conditions apply.

12.管理层保留取消嘅权利。, 终止或者改变任何竞争或者促销 (或者其规则) 喺任何时候同冇单声先通知.

13.秘書長 条款同条件 应用. 管理层嘅决定都系最终嘅.